Voice Over για τα video της Roomba

Roomba j7+ Μπορεί να Αποφύγει τα Ατυχήματα! | iRobot®

Roomba j7+ Ξέρει που να Καθαρίσει! | iRobot®

Roomba j7+ Κάτω από τον Καναπέ! | iRobot®

Roomba Voice Over