Το δεύτερο Μικροπαραμύθι είναι εδώ από την Loud Productions

Αφήγηση: Παπαγεωργίου Απόστολος

Παραμύθι: Παπαγεωργίου Απόστολος

Σκίτσα/ Χρώμα: Βρακοπούλου Στέλλα.

Μικροπαραμύθια: Ο Μπουφοφθαλμίατρος και ο Σκύλος.

Genre : Video Portfolio