Ραδιοφωνικό Spot για τον εκπαιδευτικό οργανισμό Glossoland. Ξένες Γλώσσες-Επαγγελματικά Σεμινάρια-Σχολική Μελέτη-Μεταφράσεις-Foundation για Ξένα Πανεπιστήμια στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Glossoland 06.09.2017